Maria Biesu

 

Director I.P. Teatrul Naţional

de Operă şi Balet ”Maria Bieșu

Dohotaru Nicolae

 

Proces-verbal nr. 1

al şedinţei grupului de lucru pentru achiziţii de bunuri, lucrări şi servicii
conform necesităţilor I.P. Teatrul Naţional de Operă şi Balet ”Maria Bieşu”

data 05 ianuarie 2023 mun. Chişinău

Grupul de lucru constituit prin ordinul nr. 102 AB din 30 decembrie 2022 compus din:

 

Dohotaru Nicolae, director general - preşedinte al grupului de lucru;

Rotaru Nicolae , şef secţie juridicâ- secretar al grupului de lucru;

Naida Vladimir, Şef secţie alte domenii (personal auxiliar) - membru al grupului de lucru;

Matei Iurie, Şef secţie personal de creaţie - membru al grupului de lucru;

Galben Timofei, director adjunct - membru al grupului de lucru;

Grosu Victor, inginer şef - membru al grupului de lucru;

Rebeja Elena, contabil şef - membru al grupului de lucru;

Ordinea de zi:

Aprobarea planului de achiziţii pentru anul 2023 conform necesităţilor P. Teatrul Naţional de Operă şi Balet ”Maria Bieşu”

 

S-a discutat:

1. în conformitate cu necesităţile instituţiei pentru anul 2023, ţinând cont de mijloacele financiare alocate şi/sau estimate spre a fi încasate din prestarea serviciilor

 

S-a decis:

1. în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1419 din 28.12.2016 a aproba planul de achiziţii publice pentru anul 2023 după cum urmează:

 

Nr.

d/o

Expunerea obiectului de achiziţie

Codul

CPV

Suma estimativă planificată totală a achiziţiei fără TVA, mii lei

Suma estimativă planificată totală a achiziţiei cu TVA, mii lei

Procedura de achiziţie aplicabilă

Perioada desfăşurării procedurii de achiziţie publică

1.

Servicii de asistenta în birou

79500000-9

1 800,00

 

 

 

2.

Diverse servicii comerciale şi servicii conexe

79900000-3 -

500 000,00

 

 

 

3.

Servicii de reparare si de întreţinere a vehiculelor şi a echipamentelor aferente si servicii conexe

50100000-6

30 000,00

 

 

 

4.

Distribuţie de energie electrică şi servicii conexe

65300000-6

4 100 000,00

 

 

 

5.

Servicii de curăţenie şi igienizare

90900000-6

21 300,00

 

 

 

6.

Servicii de transport aerian

60400000-2

969 000,00

 

 

 

7.

Servicii de reparare şi de întreţinere şi servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotica, pentru echipament de telecomunicaţii

50300000-8

71 500,00

 

 

 

8.

Distribuţie de apa şi servicii conexe

65100000-4

400 000,00

 

 

 

9.

Servicii privind apele reziduale

90400000-1

38 000,00

 

 

 

10.

Servicii de telecomunicaţii

64200000-8

82 000,00

 

 

 

11.

Servicii hoteliere

55100000-1

260 000,00

 

 

 

12.

Servicii de investigaţie şi de siguranţâ

79700000-1

482 000,00

 

 

 

13.

Transport portal rutier

60160000-7

1 000,00

 

 

 

14.

Servicii privind deşeurile menajere şi deşeurile

90500000-2

346 000,00

 

 

 

15.

Distribuţie de gaz şi servicii conexe

65200000-5

2 900 000,00

 

 

 

16.

Servicii tipografice şi servicii conexe

79800000-2

4 000,00

 

 

 

17.

Servicii de documentare si de certificare juridica

79130000-4

49 000,00

 

 

 

 

18.

Servicii pentru horticultura

77300000-3

31 000,00

 

 

 

19.

Servicii de asigurare si de pensie

66500000-5

71 000,00

 

 

 

20.

Servicii de programare şi de consultanta software

72200000-7

41 000,00

 

 

 

21.

Servicii de formare

80500000-9

20 000,00

 

 

 

22.

Servicii poştale şi de curierat

641000000-7

2 200,00

 

 

 

23.

Servicii funerare si servicii conexe

98370000-7

2 800,00

 

 

 

24.

Diverse servicii de întreţinere şi de reparare

50800000-3

49 000,00

 

 

 

25.

Servicii de testare, analiza si consultanta tehnica

71600000-4

500,00

 

 

 

26.

Servicii de curâţenie şi igienizare în mediu urban sau rural şi servicii conexe

90600000-3

4 300,00

 

 

 

27.

Servicii de contabilitate, servicii de audit şi servicii fiscale

79200000-6

48 000,00

 

 

 

28.

Servicii diverse

98300000-6

7 900,00

 

 

 

 

29.

Servicii de restaurant si de servire a mâncârii

55300000-3

161 000,00

 

 

 

30.

Servicii de transport rutier

60100000-9

3 000,00

 

 

 

31.

Materiale textile şi articole conexe

19200000-8

146 000,00

 

 

 

32.

Mobilier

39100000-3

23 000,00

 

 

 

33.

Accesorii de mobilier

39200000-4

160 000,00

 

 

 

34.

Consumabile medicale

33140000-3

12 000,00

 

 

 

35.

Vopsele, lacuri şi masticuri

44800000-8

103 000,00

 

 

 

36.

Ingrăşăminte şi compuşi azotaţi

24400000-8

2 800,00

 

 

 

37.

Produse chimice fine şi produse chimice variate

24900000-3

14 000,00

 

 

 

38.

Materiale de construcţii şi articole conexe

44100000-1

461 000,00

 

 

 

39.

Scule, lacăte, chei, balamale, dispozitive de fixare, lanţuri şi resorturi

44500000-5

61 000,00

 

 

 

 

40.

Băuturi, tutun şi produse conexe

15900000-7

39 000,00

 

 

 

41.

Produse de îngrijire personală

33700000-7

39 000,00

 

 

 

42.

Maşini, echipament şi accesorii de birou, cu excepţia computerelor, a imprimantelor şi a mobilierului

30100000-0

36 000,00

 

 

 

43.

Aparatură de iluminat şi lâmpi electrice

31500000-1

99 000,00

 

 

 

44.

Acumulatori, pile galvanice şi baterii primare

31400000-0

10 000,00

 

 

 

45.

Timbre, camete de cecuri, bancnote, acţiuni, materiale publicitare, cataloage şi manuale.

22400000-4

49 000,00

 

 

 

46.

Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă

03200000-3

1 000,00

 

 

 

47.

Diverse produse alimentare

15800000-6

25 000,00

 

 

 

48.

Produse agricole şi horticole

03100000-2

11 000,00

 

 

 

49.

Registre, clasoare, formula-re şi alte articole imprima-te de papetărie din hârtie sau din carton

22800000-8

68 000,00

 

 

 

50.

Gaze

24100000-5

1 000,00

 

 

 

51.

Articole de îmbrăcăminte

18300000-2

55 000,00

 

 

 

52.

Produse de silvicultură şi de exploatare forestieră

03400000-4

55 000,00

 

 

 

53.

Produse de curăţat şi de lustruit

39800000-0

43 000,00

 

 

 

 

54.

Instrumente muzicale şi piese pentru acestea

37300000-1

118 000,00

 

 

 

55.

Diverse produse fabricate şi articole conexe

44400000-4

12 000,00

 

 

 

56.

Produse lactate

15500000-3

7 000,00

 

 

 

57.

Aparate de distribuţie şi control ale energiei electrice

31200000-8

3 600,00

 

 

 

58.

Petrol, cărbune şi produse petroliere

09200000-1

11 000,00

 

 

 

59.

Produse de minerit, metale de bazâ şi produse conexe

14000000-1

800,00

 

 

 

60.

Sârmă şi cabluri izolate

31300000-9

32 000,00

 

 

 

61.

Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule

34300000-0

4 300,00

 

 

 

62.

Utilaje de producţie şi utilizare a puterii mecanice

42100000-0

2 600,00

 

 

 

63.

Articole de voiaj, şelârie, saci şi săculeţe

18900000-8

11 000,00

 

 

 

64.

Articole pentru lucrări de artizanat şi de artă

37800000-6

5 100,00

 

 

 

65.

Articole textile

39500000-7

6 400,00

 

 

 

66.

Echipament de urgenţă şi de siguranţă

35100000-5

4 000,00

 

 

 

67.

Produse chimice

24000000-4

200,00

 

 

 

 

68.

Fructe, legume şi produse conexe

15300000-1

1 100,00

 

 

 

69.

Instrumente de verificare a proprietăţilor fizice

38400000-9

700,00

 

 

 

70.

Produse din piele, materiale textile, din plastic şi din cauciuc

19000000-6

10 000,00

 

 

 

71.

Articole de încălţăminte

18800000-7

138 000,00

 

 

 

72.

Cisteme, rezervoare si containere; radiatoare şi boilere pentru încâlzire centrala

44600000-6

4 800,00

 

 

 

73.

Cârti, broşuri şi pliante tipărite

22100000-1

9 400,00

 

 

 

74.

Diverse echipamente de transport si piese de schimb

34900000-6

5 800,00

 

 

 

75.

Diverse utilaje de uz general si special

42900000-5

800,00

 

 

 

76.

Maşini-unelte

42600000-2

17 000,00

 

 

 

77.

Echipament si accesorii pentru computer

30200000-1

68 000,00

 

 

 

78.

- Receptoare de televiziune si de radio şi aparate de înregistrare sau de redare a sunetului sau a imaginii.

32300000-6

16 000,00

 

 

 

79.

- Diverse imprimate

22900000-9

1 800,00

 

 

 

80.

Aparate de emisie pentru radiotelefonie, radiotelegrafie, radiodifuziune si televiziune

32200000-5

6 500,00

 

 

 

81.

Echipament de telecomunicaţii

32500000-8 -

6 400,00

 

 

 

 

82.

îmbrăcâminte de uz profesional, îmbrăcăminte speciala de lucru şi accesorii

18100000-0

2 000,00

 

 

 

83.

Aparate de uz casnic

39700000-9

4 000,00

 

 

 

 

Total

 

12 721 400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Aug
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Sep
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Oct
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
«National Theatre of Opera and Ballet "Maria Biesu"»