Maria Biesu

data

 

PLAN 2024

 

15.01.2024

 

Proces-verbal nr. 1

al şedinţei grupului de lucru pentru achiziţii de bunuri, lucrări şi servicii
conform necesităţilor IP TNOB ”Maria Bieşu”

 
 
 

Grupul de lucru constituit prin ordinul nr. 4 AB din 02.01. 2024 compus din:

 

Dohotaru Nicolae, director general - preşedinte al grupului de lucru;

Rotaru Nicolae, şef secţie juridică- secretar al grupului de lucru;

Naida Vladimir, Şef secţie alte domenii (personal auxiliar) - membru al grupului de lucru;

Matei Iurie, Şef secţie personal de creaţie - membru al grupului de lucru;

Galben Timofei, director adjunct - membru al grupului de lucru;

Grosu Victor, inginer şef - membru al grupului de lucru;

Rebeja Elena, contabil şef - membru al grupului de lucru;

Ordinea de zi:

Aprobarea planului de achiziţii pentru anul 2024 conform necesităţilor IP TNOB ”Maria Bieşu”

S-a discutat: . .

  1. în conformitate cu necesităţile instituţiei pentru anul 2024, ţinând cont de mijloacele fmanciare alocate şi/sau estimate spre a fi încasate dm prestarea servicnlor
 

S-a decis:

j ][-( conformitate cu prevederile H.G. nr. 1419 din 28.12.2016 a aproba planul de achiziţii publice pentru anul 2024 după cum urmează.

 

Nr.

d/o

Expunerea obiectului de achiziţie

Codul

CPV

Suma estimativă planificată totală a achiziţiei fără TVA, mii lei

Suma estimativă planificată totală a achiziţiei cu TVA, mii lei

Procedura de achiziţie aplicabilă

Perioada desfăşurării procedurii de achiziţie publică

1.

Servicii de asistenta în birou

79500000-9

2 000,00

 

 

 

2.

Diverse servicii comerciale şi servicii conexe

79900000-3 -

530 000,00

 

 

 

3.

Servicii de reparare si de întreţinere a vehiculelor şi a echipamentelor aferente si servicii conexe

50100000-6

35 000,00

 

 

 

 

4.

Distribuţie de energie electrica si servicii conexe

65300000-6

4 500 000,00

 

 

 

5.

Servicii de curăţenie si igienizare

90900000-6

25 000,00

 

 

 

6.

Servicii de transport aerian

60400000-2

1 100 000,00

 

 

 

7.

Servicii de reparare şi de întreţinere şi servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotica, pentru echipament de telecomunicaţii

50300000-8

79 000,00

 

 

 

8.

Distribuţie de apa si servicii conexe

65100000-4

450 000,00

 

 

 

9.

Servicii privind apele reziduale

90400000-1

40 200,00

 

 

 

10.

Servicii de telecomunicaţii

64200000-8

90 000,00

 

 

 

11.

Servicii hoteliere

55100000-1

280 000,00

 

 

 

12.

Servicii de investigaţie si de siguranţa

79700000-1

530 000,00

 

 

 

13.

Transport portal rutier

60160000-7

1 000,00

 

 

 

14.

Servicii privind deşeurile menajere şi deşeurile

90500000-2

400 000,00

 

 

 

15.

Distribuţie de gaz şi servicii conexe

65200000-5

4 500 000,00

 

 

 

16.

Servicii tipografice si servicii conexe

79800000-2

60 000,00

 

 

 

17.

Servicii de documentare si de certificare juridica

79130000-4

55 000,00

 

 

 

18.

Servicii pentru horticultura

77300000-3

35 000,00

 

 

 

19.

Servicii de asigurare si de pensie

66500000-5

78 000,00

 

 

 

20.

Servicii de progra-mare şi de consultanta software

72200000-7

75 000,00

 

 

 

21.

Servicii de formare

80500000-9

22 000,00

 

 

 

22.

Servicii postale si de curierat

641000000-7

2 500,00

 

 

 

 

23.

Servicii funerare si servicii conexe

98370000-7

10 000,00

 

 

 

24.

Diverse servicii de intretinere si de reparare

50800000-3

150 000,00

 

 

 

25.

Servicii de testare, analiza si consultanta tehnica

71600000-4

2 000,00

 

 

 

26.

Servicii de curatenie si igienizare în mediu urban sau rural şi servicii conexe

90600000-3

5 000,00

 

 

 

27.

Servicii de contabilitate, servicii de audit şi servicii fiscale

79200000-6

75 000,00

 

 

 

28.

Servicii diverse

98300000-6

10 000,00

 

 

 

29.

Servicii de restaurant si de servire a mancarii

55300000-3

180 000,00

 

 

 

30.

Servicii de transport rutier

60100000-9-

50 000,00

 

 

 

31.

Materiale textile şi articole conexe

19200000-8

160 000,00

 

 

 

32.

Mobilier

39100000-3

25 000,00

 

 

 

33.

Accesorii de mobilier

39200000-4

178 000,00

 

 

 

 

34.

Consumabile medicale

33140000-3

13 000,00

 

 

 

35.

Vopsele, lacuri şi masticuri

44800000-8

114 000,00

 

 

 

36.

îngrăşăminte şi compuşi azotaţi

24400000-8

3 000,00

 

 

 

37.

Produse chimice fine şi produse chimice variate

24900000-3

15 000,00

 

 

 

38.

Materiale de construcţii şi articole conexe

44100000-1

736 000,00

 

 

 

39.

Scule, lacăte, chei, balamale, dispozitive de fixare, lanţuri şi resorturi

44500000-5

66 400,00

 

 

 

40.

Băuturi, tutun şi produse conexe

15900000-7

43 000,00

 

 

 

41.

Produse de îngrijire perso-nală

33700000-7

42 000,00

 

 

 

42.

Maşini, echipa-ment şi accesorii de birou, cu excepţia computerelor, a imprimantelor şi a mobilierului

30100000-0

40 000,00

 

 

 

43.

Aparatură de iluminat şi lămpi electrice

31500000-1

110 000,00

 

 

 

44.

Acumulatori, pile galvanice şi baterii primare

31400000-0

11 000,00

 

 

 

45.

Timbre, camete de cecuri, bancnote, acţiuni, materiale publicitare, cataloage şi manuale.

22400000-4

53 000,00

 

 

 

46.

Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă

03200000-3

1 050,00

 

 

 

47.

Diverse produse alimentare

15800000-6

27 000,00

 

 

 

48.

Produse agricole şi horticole

03100000-2

11 500,00

 

 

 

 

49.

Registre, clasoare, formula-re şi alte articole imprima-te de papetărie din hârtie sau din carton

22800000-8

74 000,00

 

 

 

50.

Gaze

24100000-5 -

1 000,00

 

 

 

51.

Articole de îmbrăcăminte

18300000-2

60 000,00

 

 

 

52.

Produse de silvi-cultură şi de exploa-tare forestieră

03400000-4

60 000,00

 

 

 

53.

Produse de curăţat şi de lustruit

39800000-0

50 000,00

 

 

 

54.

Instrumente muzicale şi piese pentru acestea

37300000-1

330 000,00

 

 

 

55.

Diverse produse fabricate şi articole conexe

44400000-4

13 000,00

 

 

 

56.

Produse lactate

15500000-3

7 600,00

 

 

 

57.

Aparate de distribuţie şi control ale energiei electrice

31200000-8

4 000,00

 

 

 

58.

Petrol, cărbune şi produse petro-liere

09200000-1

12 000,00

 

 

 

59.

Produse de minerit, metale de bază şi produse conexe

14000000-1

1 000,00

 

 

 

60.

Sârmă şi cabluri izolate

31300000-9

35 000,00

 

 

 

61.

Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule

34300000-0

5 000,00

 

 

 

62.

Utilaje de producţie şi utilizare a puterii mecanice

42100000-0

3 000,00

 

 

 

63.

Articole de voiaj, şelărie, saci şi săculeţe

18900000-8

13 000,00

 

 

 

64.

Articole pentru lucrări de artizanat şi de artă

37800000-6

5 600,00

 

 

 

 

65.

Articole textile

39500000-7

7 000,00

 

 

 

66.

Echipament de urgenţă şi de siguranţă

35100000-5

4 300,00

 

 

 

67.

Produse chimice

24000000-4

150,00

 

 

 

68.

Fructe, legume şi produse conexe

15300000-1

1 500,00

 

 

 

69.

Instrumente de verificare a proprietăţilor fizice

38400000-9

1 000,00

 

 

 

70.

Produse din piele, materiale textile, din plastic şi din cauciuc

19000000-6

11 000,00

 

 

 

71.

Articole de incaltaminte

18800000-7

200 000,00

 

 

 

72.

Cisteme, rezervoare si containere; radiatoare şi boilere pentru incalzire centrala -

44600000-6

5 200,00

 

 

 

73.

Carti, brosuri şi pliante tiparite

22100000-1

10 300,00

 

 

 

74.

Diverse echipamente de transport si piese de schimb

34900000-6

6 500,00

 

 

 

75.

Diverse utilaje de uz general si special

42900000-5

1 000,00

 

 

 

76.

Masini-unelte

42600000-2

19 000,00

 

 

 

77.

Echipament si accesorii pentm computer

30200000-1

76 500,00

 

 

 

78.

Receptoare de televiziune si de radio şi aparate de inregistrare sau de redare a sunetului sau a imaginii.

32300000-6

18 000,00

 

 

 

79.

Diverse imprimate

22900000-9

2 000,00

 

 

 

 

80.

Aparate de emisie pentru radiotelefonie, radiotelegrafie, radiodifuziune si televiz

32200000-5

7 000,00

 

 

 

81.

Echipament de telecomunicatii

32500000-8

7 000,00

 

 

 

82.

Imbrăcăminte de uz profesional, îmbrăcaminte speciala de lucru şi accesorii

18100000-0

10 000,00

 

 

 

83.

Aparate de uz casnic

39700000-9

15 000,00

 

 

 

 

Total

 

16 097 300,00

 

 

 

 

 

 

*

 

 

Iul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Aug
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Sep
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Oct
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
«Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu»