Maria Biesu

DECLARAŢIA DE RĂSPUNDERE MANAGERIALĂ

 

în temeiul prevederilor art.16 alin.(l) din Legea nr.229/2010 privind controlul financiar public intern, subsemnatul, Dohotaru Nicolae, în calitate de director general, declar că I.P. Teatrul National de Opera si Balet ”Maria Bieşu” dispune de un sistem de control intern managerial a cărui organizare şi funcţionare permite parţial fumizarea unei asigurări rezonabile precum că fondurile publice alocate în scopul atingerii obiectivelor strategice si operaţionale au fost utilizate în condiţii de transparenţă, economicitate, eficientă, eficacitate, legalitate, etică şi integritate.

Sistemul de control intern managerial şi măsurile privind sporirea eficacităţii acestuia au la bază managementul riscurilor.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2023, sistemul de control intern managerial al I.P. Teatrul National de Opera si Balet Maria Bieşu este parţial conform cu Standardele naţionale de control intem în sectorul public.

Această Declaraţie se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă şi completă a sistemului de control intem managerial al entităţii, emisă prin asumarea răspunderii manageriale.

Declaraţia are drept temei informaţii şi constatări consemnate în documentele aferente autoevaluării sistemului de control intern managerial al entităţii publice, precum şi în rapoartele de audit intern şi extern.

Надпись: SemnăturaData 15.02.2024

Iun
1
2
3
4
5
7
8
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
Iul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Aug
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Sep
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
«Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu»